HM - 2007


2007 // HM // Mr. Piotr Rotkiewicz // San Diego, CA, USA
Specimen: Fossil Skeleton of Polycystine Radiolaria
Technique: Darkfield Illumination
Tags: Fossil // Marine Life // Darkfield Illumination

Return to the gallery